Angle down Atgal

Interpeliacija nepavyko: administracijos direktorius B. Sakalauskas išsaugojo postą

Šį penktadienį Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje sušauktame tarybos posėdyje, be kitų klausimų, buvo sprendžiamas ir trijų administracijos darbuotojų likimas.

Tarp daugiau nei 30 posėdžio darbotvarkėje įrašytų klausimų, net keli buvo susiję su aukšto rango savivaldybės darbuotojų atleidimu iš einamų pareigų dėl prarasto pasitikėjimo. Iš postų bandyta išversti administracijos direktoriaus pavaduotoją Remigijų Lamanauską, administracijos direktorių Benjaminą Sakalauską, taip pat mero pavaduotoją Arnoldą Abramavičių.

Administracijos direktorių kaltina psichologiniu smurtu, atsakomybės vengimu ir kaltų ieškojimu

Posėdžio pradžioje Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas informavo, jog posėdyje, laikantis visų reikalavimų dėl COVID-19, dalyvauja 20 Tarybos narių (nedalyvavo Daiva Strazdienė).  

Viešą pareiškimą, susijusį su Administracijos direktoriui B. Sakalauskui išreikštu nepasitikėjimu, prieš pradedant nagrinėti darbotvarkėje numatytus klausimus perskaitė Tarybos narė Aurelija Trimonytė.

„Prieš pusantrų metų Taryba paskyrė tris rajono vadovus: vicemerą, administracijos direktorių ir administracijos direktoriaus pavaduotoją. Skiriant administracijos direktorių mes viešai pasisakėme, kad šis postas Benjaminui Sakalauskui yra skiriamas avansu, nes jau tada buvo ženklų ir atskirų žmonių nuomonių, kad vadovaudamas administracijai direktorius veikia destruktyviai ir demotyvuojančiai.

Deja, šiandien tenka skaičiuoti ne pasiekimus, o praradimus. Per pastaruosius kelis metus administraciją paliko arba iš pareigų pasitraukė ilgamečiai ir kompetentingi administracijos darbuotojai. Ilgametė administracijos darbuotoja Ūkio ir komunalinio skyriaus vedėja Valentina Rauguškienė administraciją paliko dar praėjusioje kadencijoje, tačiau vien per pastarąjį ketvirtį darbuotojai ėmė bėgti lyg iš skęstančio laivo. (...)

Mūsų duomenimis, šiandienos posėdžio rezultato laukia dar keli darbuotojai, kurie, nepakeitus direktoriaus, planuoja palikti administraciją. Nuolatinis atsakomybės vengimas, kaltų ieškojimas, gąsdinimai ir grasinimai, cinizmas ir psichologinis smurtas, melavimas ir manipuliavimas – visa tai Zarasų administracijoje tapo kasdienybe. Ir šiandien jaučiame pareigą atsiprašyti administracijos darbuotojų ir sustabdyti šį į bedugnę riedantį traukinį. Šiuo pareiškimu mes informuojame, kad pasitraukiame iš valdančiosios koalicijos ir pritariame interpeliacijai visiems trims vadovams. Mums nėra priimtini tokie vadovų veiklos metodai kaip atsakomybės kratymasis, tylėjimas, probleminių situacijų ignoravimas, savų dangstymas ir psichologinio smurto toleravimas“, – dėstė interpeliacijos motyvus A. Trimonytė.

„Mums reikia vadovo, kuris savo pavyzdžiu burtų žmones, dirbančius rajonui, kuris ugdytų komandą, skatintų norą dirbti kartu tvarkant Zarasų kraštą. Deja, nė vieno šių bruožų jūs neturite“, – tiesiogiai kreipdamasi į administracijos direktorių B. Sakalauską sakė ji.

R. Lamanauskas pasitraukė pats, problemų dabartinėje administracijoje nemato

Nors į posėdžio darbotvarkę buvo įrašytas ir klausimas dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Remigijaus Lamanausko atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą, šio svarstyti neprireikė.

Pristatydamas balsavimo procedūrą, vicemeras A. Abramavičius pranešė, kad Administracijos direktorius pavaduotojas pateikė prašymą jį savo noru atleisti iš užimamų pareigų nuo rugsėjo 30 dienos: „Kiek aš žinau, jis taps ligoninės vadovu.“

Primename, kad R. Lamanauskas šiuo metu eina ir laikinojo Zarasų ligoninės direktoriaus pareigas, bei laimėjo konkursą nuolatinėms pareigoms užimti.

Pats R. Lamanauskas teigė didelių problemų dabartinėje administracijoje nematantis: „Kaip ir visur kitur, yra socialiniai klausimai. O darbuotojams palinkėčiau darnaus darbo.“

Už R. Lamanausko atleidimą balsavo 19 Tarybos narių, 1 susilaikė.

Užkirto kelią interpeliacijos procedūrai

Tuo tarpu Administracijos direktoriaus ginti stojo pats Zarasų rajono meras, informavęs, kad vienuolika Tarybos narių siūlo nepritarti pateiktiems nepasitikėjimo B. Sakalausku motyvais.

Meras atkreipė dėmesį, kad LR Vietos savivaldos įstatymas numato, jog interpeliacijos procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie tarnybinius nusižengimus ar Tarybos pateiktus nepasitikėjimo motyvus.

„Įvertinęs pateiktus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus dokumentus ir papildomus paaiškinimus, siūlau nepritarti išdėstytiems nepasitikėjimo motyvams dėl jų nekonkretumo, neapibrėžtumo ir neatitiko tikrovei“, – pareiškė meras.

„Ar nebus pažeisti įstatymai? Ką, tie parašai visai niekiniai, taip išeina?“ – mero paklausė tarybos narys Ignas Zavadskas.

„Teisininkai gali išaiškinti“, – lakoniškai pakomentavo N. Gusevas.

Tarybos narė Daiva Kelečienė komentavo, kad šiuo klausimu jau suformuota teismų praktika rodo, jog Tarybos narių iniciatyva teikti interpeliaciją negali būti apribota.

„Deja, jūsų nusivylimui, šiuo klausimu jau yra suformuota teismų praktika. Nuostatos, tai yra tai, ką jūs dabar darot, motyvų nagrinėjimas ir taip toliau, neriboja Tarybos kompetencijos spręsti dėl nepasitikėjimo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojais, direktoriumi ir jų atleidimo šiuo pagrindu bei tokios procedūros inicijavimo“, – dėstė ji.

Savo ruožtu B. Sakalauskas teigė, kad nepasitikėjimui išreikšti motyvai, „liaudiškai tariant, yra sukurpti, neatitinka tikrovės ir vedami asmeninių užgaidų, o taip pat nieko bendro neturi su efektyviu rajono valdymu“, o Tarybos narių replikas vadino „kliedesiais“.

Administracijos direktorius taip pat išvardijo darbus, kuriuos atliko eidamas šias pareigas, ir atmetė visus kaltinimus: „Tik ateidamas čia dirbti, radau sistemoje rutiną, betvarkę, koncesijos sutartis neveikė, nemaža dalis iš jūsų čia esančių nepritarė jos veikimui ir pratęsimui. Ėmiausi asmeninės atsakomybės ir bene vienintelis veikiantis objektas patvirtintas mano parašu. Šiandien matom, kad ir rajonas pagyvėjo, ne gėda priimti žmones.

Antras darbas, tai nuo 2012 metų Tarybos niekaip neišstenėta komunalinio tvarkymo programa. Ir vėl ėmiausi asmeninės atsakomybės. Komunalinių atliekų tvarkyme mes buvom paskutiniai Lietuvoje. Visi darbai buvo daromi. Kai kam kai kas nepatiko.

Tai todėl ir neigiu, kad nerodau iniciatyvų strateginio plano įgyvendinime ir taip toliau. Galiu pasakyti, kad bene vienintelis iš jūsų esu, kuris neturi nei giminaičių, nei artimųjų, nei švogerių, nei Savivaldybės įstaigose, nei kitose rajono įstaigose. Iš tikrųjų, man visą laiką trukdė dirbti švogerystės.“

Tarybos narė A. Trimonytė administracijos direktoriaus pasiteiravo apie anksčiau surengtą Savivaldybės darbuotojų apklausą – kokie jos rezultatai?

„Apklausa yra pas Teisės ir personalo skyriaus vedėją, tik kiek aš žinau, ji vyko kažkaip ne taip, įsiveržus į pastatą ir destrukciją darant, apklausus gal 20 procentų darbuotojų ir darant išvadas.

Nepatenkintų būtent vadovybe – 9,8 proc. Tai normalus procentas. Apklauskit visi savo įstaigas. Apklausa vyko konfidencialiai, slaptai, ne kokiais tai paštais“, – komentavo B. Sakalauskas.

Atvirame balsavime 11 Tarybos narių pasisakė už N. Gusevo pasiūlymą nepritarti interpeliacijos motyvams, 1 buvo prieš, o dar 8 šiuo klausimu susilaikė. Tokiu būdu administracijos direktorius išsaugojo savo postą, o klausimas dėl jo atleidimo nebuvo svarstomas.

Vicemeras pasižadėjo tęsti darbus ir pritraukti pinigų rajonui

Dar vienas iš nagrinėtų klausimų – dėl vicemero A. Abramavičiaus atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą. Interpeliacijos iniciatorius – Kęstutis Stankevičius.

„Motyvai yra tokie, kad [vicemeras] neparodė reikiamos iniciatyvos kuruoti jam pavestas veiklos sritis, taip pat nesiima konkrečių veiksmų investicijoms pritraukti, naujų darbo vietų kūrimui, verslo plėtrai, emigracijos mažinimui, įsisenėjusių demografinių problemų šalinimui. Taip pat negatyvus požiūris į kaimo bendruomenes, jų problemas kelia priešpriešą tarp kaimo ir miesto gyventojų, ypač švietimo ir kultūros srityse“, – motyvus išreikšti nepasitikėjimui dėstė Tarybos narys.

A. Abramavičius į tai replikavo, kad išdėstytuose motyvuose nerado konkrečių minčių.

„Galbūt paradoksas tame, kad paskutinius 7 mėnesius labai intensyviai dirbau šitose pareigose, ko galbūt laiko man pritrūkdavo prieš tai, užimant atsakingas pareigas Briuselyje, regionų komitete. Susidarė įspūdis, kad tie, kurie rašė interpeliaciją, nelabai skaitė, kokias pareigas atlieka vicemeras.

Dėl „EnerVizijos“ – pernai daugiabučių namų renovavime respublikoje esame trečioje vietoje. Tai ne mano rūpestis, bet „EnerVizija“ man labai svarbus dalykas, dėl kurio 2013 metais aš mero kabinete labai intensyviai ginčijausi. Džiaugiuosi, kad Zarasuose ši situacija yra pajudėjusi.

Dar vienas skaičius – vienam gyventojui Zarasų rajonas Europos Sąjungos pinigų gavo daugiausiai. Na, gyventojų mažoka, dėl to galbūt Utena daugiau gavo, bet be tiesioginių išmokų vienam gyventojui už šį periodą yra gauta 500 eurų, kuriuos dauginame iš 15 tūkstančių. Nedideli pinigai, bet Zarasų skaičiai yra patys geriausi. Tai taip pat yra man svarbi sritis.

Dabar pakeistas regioninės plėtros įstatymas, ir Vyriausybė žada paleisti kiek laisvesnį pinigų disponavimą. Jeigu jūs suteiktumėte man galimybę šioje srityje dirbti toliau, pažadu labai aktyviai joje dirbti, nes dar šiemet mes turime paleisti procesą rengti naują rajono strateginį planą. Jis būtų pagrindas Utenos regiono strateginiam planui ir pagal jį ateitų pinigai 2021-2028 metams“, – dirbti rajono labui žadėjo vicemeras.

Slaptu balsavimu 10 Tarybos narių pasisakė už vicemero atleidimą, dar 10 biuletenių balsadėžėje rasti negaliojantys. Pritrūkus vieno balso, Arnoldas Abramavičius nebuvo atleistas iš mero pavaduotojo pareigų.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite