Angle down Atgal

Inkliuzinio ugdymo idėjos Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje

Ar esate kada nors susidūrę su terminu „inkliuzinė“ mokykla? Tokį klausimą sau uždavė ir keturios „Romuvos“ gimnazijos mokytojos, kurios nusprendė ne tik giliau panagrinėti šį ugdymo metodą, bet ir susipažinti su kitų šalių praktika.

Tuo tikslu 2015-2017 mokslo metais „Romuvos“ gimnazijoje buvo vykdomas Erasmus + mokyklinio ugdymo darbuotojų mobilumo projektas „Mokytojo ugdymo(si) inkliuzinei mokyklai praktika tarptautiniame kontekste“, skatinantis mokytojus kuo geriau pažinti mokinius ir siekti kiekvieno individualios pažangos visais įmanomais būdais. Šis projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus +“ programos lėšomis.

Įgyvendindamos projektą, keturios mokytojos (Rita Švedienė, Diana Nemeikienė, Ingrida Saunorienė ir Nijolė Bružaitė), išsiaiškino, su kokiais iššūkiais susiduria mokykla, kokios pagalbos trūksta sunkumų turintiems mokiniams bei jų tėveliams. Matydamos, jog trūksta žinių, mokytojos kėlė pedagoginę kvalifikaciją tarptautiniuose kursuose „Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving“, kurie vyko Istmijoje (Graikija). Jų metu aiškinosi, kaip efektyviau dirbti klasėje su įvairių gebėjimų mokiniais, kaip juos motyvuoti ir skatinti siekti asmeninės pažangos; mokėsi pažinti mokinių individualius poreikius, parinkti efektyvius mokymo metodus ir, jais remiantis, organizuoti darbą pamokoje, diskutavo apie bendradarbiavimą su mokinių tėvais. Ypač įdomu buvo išsiaiškinti, kaip užsienio šalyse sprendžiamos naujai atvykstančių imigrantų, jau kuris laikas gyvenančių kitataučių, grįžtančių iš užsienio mokinių ir jų šeimų problemos, kurios tampa vis aktualesnės ir mūsų šalyje.

Siekdamos pokyčių ir mūsų gimnazijoje, kvalifikacinių kursų metu įgytomis žiniomis ir įžvalgomis projekto dalyvės dalinosi su kolegomis, vedė atviras pamokas, organizavo seminarus „Inkliuzinės mokyklos elementai tobulinant ugdymo procesą“ bei „Nuotolinis mokymas“. Mokytojos savo įžvalgas pristatė gimnazistų tėveliams tėvų konferencijos metu, taip pat vykdė projekto sklaidą respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, iniciavo bendradarbius tobulinti ugdymo(-si) turinį ir procesą, pritaikant jį individualiems vaikų poreikiams, tempams, gebėjimams, mokymosi stiliams.

Rekomendacijas projekte dalyvavusios mokytojos sudėjo į originalų 2017-2018 mokslo metų kalendorių, kurį, kaip puikią Inkliuzinio mokymo(si) atmintinę, gavo ne tik mūsų gimnazijos mokytojai, bet ir asocijuoti gimnazijos partneriai: „Romuvos“, Dainų, Rasos, Gytarių ir Sandoros progimnazijos bei Šiaulių universitetas.

„Romuvos“ gimnazija yra besimokanti organizacija. Dirbant mokykloje aplinkos pokyčiai reikalauja iš mokytojų naujų gebėjimų naudotis technologijomis, bendradarbiauti, generuoti ir keistis idėjomis, būti atviriems kitų idėjoms bei įvairioms kultūroms, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, turėti viziją ir prisitaikyti prie naujų sąlygų.

Projektas „Mokytojo ugdymo(si) inkliuzinei mokyklai praktika tarptautiniame kontekste“ baigėsi, bet mokytojos tikisi, kad projektinės veiklos ir jų rezultatai inicijuos ilgalaikius pokyčius, tobulinant ugdymo turinį gimnazijoje, ir padės kurti mokyklą, kurioje gera visiems – ir mokiniams, ir tėvams ir mokytojams.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite