Angle down Atgal

In memoriam Vidmantas Mykolas Vingelis

Atėjusi gegužė į amžinybę išsivedė žinomą šeduvį Vidmantą Mykolą Vingelį.

Jis gimė 1941 metų rugsėjo 29 dieną, Kaune. Ilgainiui tapo mūsų krašto gyventoju. Ilgametis VšĮ Radviliškio r. pirminės sveikatos priežiūros centro medikas – dantų technikas. Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos narys. Gyvendamas Šeduvoje, aktyviai dalyvavo miesto gyvenime, buvo Šeduvos parapijos bažnyčios maršalka, krepšinio varžybų teisėjas.

Daugelis jį pažinojome kaip ypač aktyvų, atsidavusį, labai kruopštų kraštotyrininką. Domėjosi Lietuvos, mūsų krašto istorija, praeities įvykiais, asmenybėmis, objektais, rinko su tuo susijusią medžiagą: nuotraukas, knygas, paveikslus, drožybos ir molio dirbinius, lietuviškus pinigus, iškarpas, laikraščius, atvirukus, bukletus, kita. Kaip pats yra sakęs, „neskaičiavau, kiek tų eksponatų jau esu surinkęs. Tiesiog kaupiu tai, kas, mano manymu, padeda išsaugoti ir užfiksuoti istoriją“.

Tas niekieno jam nenurodytas, neįpareigotas, vien paties dėl suvokiamos svarbos prisiimtas gyvenimo triūsas nebuvo tik sau, kaip kolekcininkui. Iš to, ką sukaupęs, jis rengė parodas Šeduvoje ir Radviliškyje, apie tai pasakodavo, primindavo rajono spaudoje, kraštotyros konferencijose, susitikimuose su visuomene. Jo iniciatyva Šeduvos gimnazijoje, Kultūros ir amatų centre, Radviliškio rajono įstaigose surengtos įspūdingos parodos ir eksponuotos jo kolekcijos „Nepriklausomybės priešaušris ir laisvės metai Radviliškio krašte“, „Uždraustoji spauda“, „Atsisveikinimas su litu“, „Be praeities nėra ateities“, „Įžymūs Šeduvos krašto žmonės“ ir kt. Savo eksponatais prisidėjo prie Šeduvos gimnazijos A. Bukausko muziejaus kūrimo, labai rūpinosi Šeduvos kraštotyros muziejaus atkūrimo Šeduvoje perspektyva.

Vidmantas Mykolas Vingelis domėjosi Šeduvos miesto kilme, istorija, kultūra. Šeduvos miesto bendruomenei, gimnazistams, ekskursantų grupėms, atvykusioms iš kitų miestų ar iš užsienio, aiškindavo žydų istoriją, pasakodavo jų bendruomenės gyvenimo Šeduvoje faktus, aprodydavo čionykštes žydų kapines, genocido vietas.

Už Šeduvos krašto istorijos puoselėjimą, eksponatų rinkimą bei jų parodas apdovanotas Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos ženkleliu „Lietuvos laisvės liepsna“, kaip vienas iš labiausiai pasižymėjusių, puoselėjančių laisvos tautos tradicijas mūsų piliečių, pelnė kitų apdovanojimų.

Vidmantas Mykolas Vingelis mirė 2020 metų gegužės 1 d. Jo amžinojo poilsio vieta – Šeduvos miesto civilinėse kapinėse.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite