Angle down Atgal

Gat­vių pa­va­di­ni­mai kei­čia­mi tik po­pie­riu­je

Sa­vait­raš­tis „Etap­lius“ su­laukė su­si­rūpi­nu­sios šiau­lietės Pal­mi­ros laiš­ko. Pers­kai­čius in­for­ma­ciją apie mies­to po­li­tikų pla­nus pa­keis­ti Liu­do Gi­ros, Vy­tau­to Mont­vi­los ir Pet­ro Cvir­kos gat­vių pa­va­di­ni­mus, šių gat­vių gy­ven­to­jams ki­lo pyk­tis, kodėl jų nuo­monės nie­kas ne­klausė, ir ne­ri­mas dėl lau­kian­čių iš­laidų.

Savivaldybei grasina teismu

„Pirmiausia kyla klausimas: kodėl sprendimą dėl gatvių pavadinimų keitimo priims Šiaulių miesto savivaldybės taryba, neatsiklaususi šiauliečių nuomonės, nepadariusi gyventojų apklausos ir nepaviešinusi apklausos rezultatų? Ar Lietuva, kurioje „elitas“ – šiuo atveju Šiaulių miesto tarybos nariai –  geriau žino už mus, eilinius, kas yra teisinga?“ – laišką pradeda P. Cvirkos gatvės daugiabutyje gyvenanti Palmira.

Šiaulietei neramu ir kiek išlaidų gyventojai patirs, kai bus pakeisti gatvių pavadinimai. „Tai visų gyventojų ir įstaigų nekilnojamojo turto dokumentų (butų, garažų, žemės, mašinų) perregistravimas Registrų centre, „Regitroje“, įstaigų, verslo įmonių perregistravimas, klientų informavimas apie pasikeitusius adresus. Gyventojai apie pasikeitusius adresus turės informuoti visus gimines ir draugus, iš kurių gauna laiškus, siuntas, privalės būti pakeisti žemėlapiai“, – rašo Palmira.

Šiaulietė klausia, ar miesto Savivaldybė negali panaudoti žadamos gyventojams kompensacijos – 30 Eur – naudingiau. Juolab kad ši kompensacija neatstos sugaišto laiko, vaikščiojant po įstaigas, pildant dokumentus adresams pakeisti.

„Matome, Šiaulių savivaldybės klerkai labai drąsiai pjauna medžius – net su prisirakinusiais žmonėmis. Lieja tonas betono vietoje žolės ar medžių, tad sprendimas keisti gatvių pavadinimus visai nestebina. Tikiuosi, kad Tarybos nariai priims protingą sprendimą ir gyventojams neteks kreiptis į teismą. Taip jau pasielgė vilniečiai, kurie laimėjo bylą. Teismas panaikino Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą, nes gatvė buvo pavadinta Lecho Kaczynskio vardu neteisėtai“, – rašo moteris.

Palmira viliasi, kad sulauks demokratiškų Savivaldybės ir Tarybos narių elgesio, kad bus tariamasi su šiauliečiais, įsiklausoma į jų nuomonę. Antraip gyventojai bus priversti rinkti parašus, prašydami gatvių pavadinimų nekeisti.

V. Čkalovo gatvėje – lentelių su pavadinimais chaosas

Prieš penkerius metus Šiaulių miesto taryba priėmė sprendimą panevėžietės komjaunuolės M. Margytės gatvę pavadinti Pelikso Bugailiškio vardu, o sovietmečio lakūno V. Čkalovo gatvę, kurią sudarė keturios tarp savęs nesusijusios atkarpos, pavadinti Erdvės, Skrydžio, Orlaivių ir Terminalo gatvėmis. Tiesa, 2015-aisiais dėl minėtų gatvių pavadinimų keitimo buvo apklausta visuomenė. Siūlymui keisti M. Margytės gatvės pavadinimą pritarė 48,6 proc. apklausos dalyvių (nepritarė 34,9 proc.), o V. Čkalovo gatvės – 64,4 proc. (nepritarė 30,9 proc.).

„Etaplius“ pasidomėjus, kokių išlaidų patyrė įmonės, veikiančios buvusioje V. Čkalovo gatvėje, dėl pavadinimo keitimo, paaiškėjo, kad jokių. Vienos automobilius remontuojančios įmonės atstovas teigė nieko nedaręs, niekur nesikreipęs. Registrų centras įmonės buveinės adresą pakeitė automatiškai, o jie daugiau dėl nieko nesuko galvos.

„Nesąmoningai tas gatves pavadino. Mūsų įmonę klientai dabar sunkiai randa, nes adresas yra vienoks, o įmonė pasiekiama, važiuojant visiškai kita gatve“, – sakė verslininkas.

Pasivaikštinėjus nebeegzistuojančia V. Čkalovo gatve, paaiškėjo, kad šio sovietmečio herojaus vardo gatvės pavadinimas vis dar išlikęs ant daugiabučių. Vieni daugiabučiai pasikeitė namų numerius su nauju gatvės pavadinimu, o kituose vis dar puikuojasi V. Čkalovo pavardė.

Išlaidų gyventojai nepatirs

Šiaulių miesto taryba sprendimo projektą dėl trijų miesto gatvių pavadinimų pakeitimo svarstys gruodžio 3 d. L. Giros gatvės pavadinimą siūloma keisti į Žemkalnio, V. Montvilos – į Karolio Reisono, o P. Cvirkos gatvės pavadinimą rekomenduojama keisti į Algirdo Juliaus Greimo.

Paviešinus informaciją apie rengiamą sprendimo projektą, sunerimę gyventojai raminti pažadu – Taryba, gavusi namų gyventojų prašymus, kompensuos iki 30 Eur patirtų išlaidų už namų pavadinimų lentelių keitimą.

O paslaugos „Registrų centre“ gyventojams nekainuos?

Mindaugas Samkus, „Registrų centro“ atstovas spaudai, informavo:

– Savivaldybei pakeitus gatvių pavadinimus, Adresų registre, automatiškai pasikeičia ir kiti susiję duomenys kituose registruose, pavyzdžiui, NT adresai Nekilnojamojo turto registre, įmonių buveinių adresai Juridinių asmenų registre ar asmenų deklaruotos gyvenamosios vietovės adresai Gyventojų registre.

Taigi, gyventojams nereikia kreiptis dėl minėtų duomenų pakeitimo, nes jie pakeičiami automatiškai ir nemokamai. Tokiais atvejais gyventojai neturi nieko daryti, duomenys pasikeičia automatiškai, tad žmonėms neturi kilti papildomų problemų ar išlaidų.

 

Nors Šiauliuose V. Čkalovo gatvės pavadinimo neliko prieš penkerius metus, gyventojams tai – nė motais. (Aud­ro­nio Rut­kaus­ko nuo­tr.)
Nors Šiauliuose V. Čkalovo gatvės pavadinimo neliko prieš penkerius metus, gyventojams tai – nė motais. (Aud­ro­nio Rut­kaus­ko nuo­tr.)
comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite