GamtaSužaloti medžiai miesto nepuošia

folder Gamta
 E. Lydienė, Vietos ūkio ir turto skyriaus vyr. specialistė (ekologė)