Angle down Atgal

Eglė Fridrikaitė: „Sprendimą pasirinkti edukologijos studijas Šiauliuose padiktavo širdis“

Šiandien dažnai diskutuojama apie profesijų prestižą, populiarumą. Šie klausimai ypač svarbūs abiturientams, svarstantiems, kuriuo keliu pasukti. Pedagogo profesija dažnai susižavima dar besimokant mokykloje, kai kasdien tenka sutikti kūrybišką, mylintį ir autoritetingą mokytoją. Visa tai gali patvirtinti Šiaulių universiteto edukologijos magistro studijų programos magistrantė Eglė Fridrikaitė, studijas universitete derinanti su darbu Mažeikių raj. Tirkšlių darželyje.

Pedagogo karjerą pradėjusi Eglė sako, jog jai apsispręsti pasirinkti pedagogines studijas padėjo noras padėti kitiems, siekis palikti tam tikrą pėdsaką visuomenėje. Tai ir atvedė ją į vieną iš trijų pagrindinių šalies pedagogų rengimo centrų – gilias pedagogų rengimo tradicijas turintį Šiaulių universitetą.

Profesijos pasirinkimas – iššūkis

Mažeikiuose gimusi ir gyvenanti Eglė baigusi gimnaziją pradėjo svarstyti, kurios srities studijas pasirinkti. Profesijos pasirinkimas jai buvo tarsi iššūkis. Besimokydama po pamokų mergina dalyvaudavo įvairiuose neformaliojo ugdymo(si) užsiėmimuose, įsitraukdavo į mokykloje siūlomas veiklas, buvo gabi įvairiems dalykams, norėjo daug ką patirti, išbandyti. Eglė teigia: „Siekiau atrasti save ir tobulėti įvairiose srityse. Dėl šių priežasčių man buvo sunku išsirinkti profesiją. Pirmoje mano pasirinkimų kriterijų vietoje buvo stiprus noras padėti žmonėms, prisidėti prie jaunų žmonių asmenybių formavimo. Po ilgų svarstymų, sudėliojusi visus prioritetus, nusprendžiau pasirinkti pedagoginės krypties studijas. Tai buvo alternatyva, kuri tenkino visus mano norus.

Neslėpsiu, jog mano artimoje aplinkoje yra nemažai pedagogų, vienas iš jų – mano mama. Nors daugelis šios profesijos atstovų atkalbinėjo nuo minties ateitį sieti su mokytojo profesija, teigė, jog tai labai sudėtingas darbas, mano noras buvo stipresnis. Norėjau dirbti mėgstamą darbą, kuriame galėčiau būti nesuvaržyta, jaustis savimi. Tokią mačiau ir mamą – atsidavusią savo darbui moterį. Beje, jos gebėjimai puikiai susidoroti su įvairiomis mokykloje kylančiomis situacijomis, ugdymo turinį paversti tokiu, kad mokiniai noriai lankytų pamokas mane labai žavi lig šiol. Ji buvo ir yra autoritetas ne tik mokiniams, kolegoms, bet ir man. Manau, kad jos dėka, nuostata dėl pedagogo profesijos pasirinkimo tapo pozityvi, o apsisprendimas tapti pedagoge buvo ir yra tvirtas“.

Studijos Šiaulių universitete pateisino lūkesčius

2014 m. baigusi gimnaziją E. Fridrikaitė pasirinko edukologijos (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga), taip pat lygiagrečiai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bakalauro studijas Šiaulių universitete, kurias 2018 m. baigusi įgijo socialinio pedagogo bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacijas. Šiuo metu Eglė tęsia studijas Šiaulių universiteto edukologijos (specializacija – švietimo vadyba) magistrantūroje ir dirba ikimokyklinio ugdymo įstagoje.

Prieš šešis metus merginos pasirinkimą studijuoti būtent Šiaulių universitete lėmė universiteto geografinė padėtis ir unikali studijų programa, kuri atitiko visus jos lūkesčius, o mintį tęsti magistro studijas šiame universitete, pasak studentės, padiktavo širdis – Šiaulių universitetas jos gyvenime tapo tarsi antraisiais namais. Eglė: „Nuoširdūs, rūpestingi, idėjų nestokojantys dėstytojai; saugi, jauki aplinka; darbuotojų šypsenos ir nuoširdūs pokalbiai, paskaitos, kurių metu vyksta įvairios diskusijos, įdomūs užsiėmimai bei praktinės veiklos – visa tai formuoja ypatingą studijų aplinką. Kiekvienas studentas šiame universitete visada gauna individualią pagalbą. Taip pat studentai aktyviai įtraukiami į universiteto valdymo procesus, išgirstama ir išklausoma kiekvieno nuomonė. Tai kelios, bet labai vertingos priežastys, dėl kurių šis universitetas yra unikalus ir man artimas“.

Merginos nuomone, kiekvienas pedagogas žino, jog tobulėjimui nėra ribų, jog mokymo ir mokymosi procesas vyksta nuolatos. „Vis greitėjantis gyvenimo tempas, kuriam įtaką daro spartūs politinių, socialinių, ekonominių, organizacinių pokyčių kaitos procesai, informacinių technologijų vystymasis ir globalizacija kelia naujus reikalavimus šiuolaikinei švietimo sistemai. Jos dalimi esame ir mes – pedagogai. Siekiant produktyvaus darbo, pokyčių, svarbu atliepti visuomenės, ugdytinių bei savo, kaip specialisto poreikius. Dėl šių priežasčių nusprendžiau tęsti studijas magistrantūroje“, – sako Eglė.

Pedagoginio darbo patirtis pradedama kaupti universitete

Eglė sako, kad pedagoginė patirtis po truputį pradėjo kauptis nuo pat studijų pradžios Šiaulių universitete, kai teko dalyvauti ne tik teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose, bet ir įvairiose praktikose, neakademinėje veikloje, įsijungus į projektus. „Edukologijos bakalauro studijų programa apėmė labai didelę praktikų atlikimo vietų spektrą – mokyklą, vaikų dienos centrus, vaikų globos namus, bendruomeninius pagalbos centrus ir krizių centrus, vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybas, t. y. tas ugdymo įstaigas, kuriose galėjome išbandyti savo jėgas. Be savanoriškos veiklos, kurią siūlė universitetas, ir studijų proceso metu kauptų žinių bei patirties organizuojant veiklas, planuojant, kuriant įvairius projektus, norėčiau išskirti savo įsitraukimą į Rumunijoje Babes-Bolyai universiteto koordinuojamą projektą. Šio projekto metu, atlikdama fasilitatoriaus vaidmenį, su kolegėmis padėjome romų tautybės vaikams ir jaunimui įgyti socialinio dalyvavimo visuomeniniame gyvenime patirties.

Svarbu paminėti, kad studijų metu buvo sudarytos aplinkybės taikyti kooperuotas studijas, kuriose galėjome pasirinkti, kur norime įgyti ir pritaikyti jau įgytas žinias. Mano pasirinkimas buvo ikimokyklinė ugdymo įstaiga, kuris nulėmė tai, jog nuo 2019 metų pradžios dirbu būtent ikimokyklinio ugdymo mokytoja unikaliame Mažeikių r. Tirkšlių darželyje „Giliukas“.

Pedagogo profesija – žavi

Paklausta, kas motyvuoja dirbti ugdymo įstaigoje, kuo žavinga pedagogo profesija, Eglė sako: pedagogo įtaka asmenybės raidai nulemia tolesnius jauno žmogaus gyvenimo veiksmus. Pasak Eglės, pedagogas yra tarsi pagalbininkas, ugdytiniams žadinantis pažinimo aistrą, darantis įtaką asmenybės formavimuisi. „Pedagogas – tarsi menininkas, kuris mokiniui įvairiomis formomis ir būdais perteikia mokslo pagrindus, siekia būti jo autoritetu. Manau, kad svarbiausia šios profesijos atstovo darbo priemonė yra jis pats, t. y. jo išmintis, žinojimas, įgūdžiai, patyrimas, vertybės ir jausmai. Nepaisant to, pedagogo darbe svarbu ne tik pedagogikos, psichologijos ir specialybės žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, bendrosios kompetencijos , bet tuo pačiu ir charakterio savybės, kas visumoje lemia pedagogo veiklos produktyvumą.

Pedagogo darbas reikalauja turėti nemažai įgūdžių ir gebėjimų. Pagrindinės kompetencijos, padedančios veikti šiame darbe: bendravimo, bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis, organizavimo, planavimo bei reflektavimo. Geras mokytojas, siekiantis efektyvaus rezultato, apmąsto savo darbą, apžvelgia sėkmes ir nesėkmes. Siekiant pokyčių, svarbu įsivertinti ir reflektuoti savo veiklą. Taigi, dirbant pedagoginį darbą labai svarbios vertybinės nuostatos, tokios kaip: pagarba žmogui, atsakingumas už savo veiklos poveikį ir rezultatus, nuolatinis asmeninis profesinis tobulėjimas, paramos ir pagalbos mokiniams skatinimas, bendradarbiavimas“, – sako Eglė.

Kalbėdama apie iššūkius, su kuriais teko susidurti pradėjus savarankišką darbą, Eglė sako, kad pirmiausia teko susidurti su kolegų ir mokinių tėvų bendradarbiavimo stoka, tačiau, laikui bėgant situacija pradėjo keistis. „Kai visi susipažįsta su tavimi, o tu su visa aplinka, kuri verčia imtis tam tikrų sprendimų ir įgyvendinti pokyčius, situacija keičiasi teigiama linkme. Manau, kad dėl tam tikrų sunkumų nusiminti niekada neverta, nes daugelio problemų sprendimas priklauso ir nuo tavo požiūrio į vieną ar kitą situaciją“, – mano darželyje dirbanti jaunoji pedagogė.

Patarimai aukštųjų mokyklų absolventams, galvojantiems apie edukologijos magistrantūros studijas

Eglės nuomone, renkantis profesiją dėmesį reikėtų atkreipti į tokius veiksnius, kaip: specialybės paklausa darbo rinkoje, galimybė kilti karjeros laiptais, kvalifikacijos tobulinimo galimybės, profesiniai pranašumai. Pasak merginos, profesinį tinkamumą daugeliu atveju apima žmogaus gebėjimai ir asmeninės savybės. Profesinis tinkamumas nėra įgimtas, jis priklauso ne tik nuo įgimtų žmogaus savybių, bet ir nuo profesinio pasirengimo ir profesinės motyvacijos. Jos nuomone, pasirinkus pedagogo profesiją, tampama ypač reikšmingais ir naudingais visuomenei. Merginos nuomone, Šiaulių universitetas yra puikus pasirinkimas norint ne tik įgyti profesinį pasirengimą, bet ir skatinantis ir stiprinantis profesinę motyvaciją bei padedantis plėtoti savo kompetencijas antros pakopos studijose. Ypač tam padeda edukologijos magistrantūros studijos, kurios sudarė galimybes baigus bakalauro studijas įgyti švietimo, ugdymo procesų tyrėjo kompetencijų, tarpdisciplininių žinių, būtinų šiuolaikiniam pedagogui, taip pat plėtoti vadybinius, lyderystės ir bendruosius gebėjimus, kurie svarbūs ne tik ugdymo praktikoje, bet ir planuojant savo profesinės karjeros perspektyvas. „Reikia pažymėti, jog s

Studijos Šiaulių universiteto edukologijos magistrantūroje yra lanksčiai orientuotos į studento poreikius, suderintos su studijuojančiojo profesinėmis galimybėmis ir sudarančios sąlygas įgyti tarptautinės patirties mobilumo programose. Studijų kokybė atliepia tiek magistrantų poreikius, tiek tarptautinių ekspertų vertinimus“, – sako edukologijos magistrantūroje studijuojanti Eglė.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite