Angle down Atgal

Darbininkų balsas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę

Tai yra skaitytojo nuomonė, už kurios turinį Etaplius.lt redakcija neatsako.

Kai kas iš jaunų mūsų piliečių galvoja, kad Lietuvoje darbininkai neturėjo savo balso.

Kalba taip jauni arba tie, kurie tiesiog niekur niekada nedalyvavo. Prisimenu, kad tik atkūrus nepriklausomybę, pradėjo aktyvėti ir visur dalyvauti darbininkų atstovai. Aš tuo metu dirbau „Vairo" gamykloje. Mieste pradėjo kurtis „Darbininkų sąjunga". Aš dalyvavau tos sąjungos kūrime. Prasidėjo darbininkiškas bruzdėjimas prieš įsigalėjusią sovietinę biurokratiją. Po kelių susirinkimų tapau „Vairo" Darbininkų sąjungos pirmininku, o kiek vėliau ir miesto.

Teko važinėti į Vilnių, kadangi aš buvau Koordinacinės tarybos narys, o Lietuvos darbininkų sąjungai vadovavo K. Uoka. Tai buvo aktyvus veikėjas. Tokie posėdžiai vykdavo kas kart kitame mieste. Organizavau ir Lietuvos darbininkų kordinatorių posėdį Šiauliuose. Kadangi dirbau gamykloje, tai nesunkai susitariau su jos kultūros vadovu Tarabilda dėl salės, tam neprieštaravo ir gamyklos direktorius Bytautas. Susitariau ir su gamyklos valgyklos šefu, kad valgykloje būtų galima visiems atvažiavusiems iš Lietuvos miestų per posėdžio pertrauką pavalgyti, žinoma, už savo pinigus.

Kaip ir visur, taip ir čia, vyko aštrios diskusijos apie darbininkų veiklą šalyje. Buvo nemažai dar sovietinio mąstymo atstovų, kurie labai bodėjosi TSRS. Bet dauguma buvo už tai, kad Lietuva visur būtų Lietuva. Buvo aiškinamasi, koks turi būti darbininkas, kurį galima būtų vadinti iš didžiosios raidės.

Sovietmečiu buvo nemažas girtuokliavimas darbininkų tarpe ir kas baisiausia – darbo metu. Todėl būdavo daug broko ir žinoma nelaimingų atsitikimų. Taigi, pažangesni darbininkai kovojo su tomis blogybėmis. Dabartinėje Lietuvoje dar pasitaiko pamatyti grįžtančius iš darbo neblaivius žmones.Tai visa tai alkoholizmo laikotarpio reliktai. Tikrasis darbininkas visada turi atlikti savo pareigas blaivus ir prisilaikyti visų darbo saugos taisyklių.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite