Angle down Atgal

Česlava Pimpienė – apie Visagino menų akademijos įsteigimą

Šiuo metu mieste aktyviai vyksta diskusijos, išsakomos pačios įvairiausios nuomonės dėl Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas vykdančių Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų tinklo optimizavimo koncepcijos projekto.

Ypač daug prieštaringų minčių išsakoma dėl Česlovo Sasnausko menų mokyklos ir Kūrybos namų meno programų apjungimo ir naujo juridinio asmens – biudžetinės įstaigos Visagino menų akademijos įsteigimo.

Č. Sasnausko menų mokyklai vadovavau 40 metų, nuo pat jos įkūrimo pradžios. Tuomet ji vadinosi Sniečkaus vaikų muzikos mokykla, vėliau – Visagino muzikos mokykla. Jai buvo suteiktas lietuvių kompozitoriaus, dirigento, chorvedžio Česlovo Sasnausko vardas, kadangi tuomet mokykloje buvo daug dėmesio skiriama vokalinės ir chorinės muzikos tradicijų puoselėjimui. Po keleto metų, įkūrus teatro, choreografijos skyrius, mokyklai suteiktas Č. Sasnausko menų mokykos statusas.

Ši mokykla visada garsėjo aukštais mokinių meniniais pasiekimais, kurie buvo žinomi ne tik šalyje, bet ir toli už jos ribų. Dalis buvusių mokinių, tęsdami muzikos ir meno studijas, garsina mokyklą daugelyje užsienio šalių. Aš visada džiaugiausi ir didžiavausi šių mokinių ir juos išugdžiusių mokytojų pasiekimais, ir turėjau slaptą svajonę – kada nors Visagine įkurti konservatoriją... Tačiau laikai keitėsi, iškeldami naujus iššūkius, ir šiai svajonei išsipildyti nebuvo lemta.

Aš pritariu sudarytos darbo grupės pateiktai optimizavimo koncepcijai. Visagino menų akademija – tai įvairius menus aprėpianti ugdymo įstaiga, tai galimybė dar labiau išplėsti Visagino moksleivių ugdymą, sudarant jiems sąlygas įgyti daugiau ir įvairesnių kompetencijų. Taip pat tai galimybė pedagogams dirbti dar kūrybiškiau, inovatyviau ir turėti daugiau galimybių realizuoti savo gerąją pedagoginę patirtį. Tai galimybė ir aktyviau įsijungti į projektinę veiklą, per kurią įmanoma pritraukti įvairių fondų lėšų ir tuo būdu išplėsti ugdymo procesą bei pagerinti materialinę įstaigos bazę.

O dėl to, kad mokyklai keičiamas pavadinimas ir ji praranda Česlovo Sasnausko vardą, labai išgyventi nereikia, nes jis pritiko anuometinei muzikos mokyklai, o dabar, jai peraugus į menų mokyklą, labai tinka ir menų akademijos pavadinimas.

Norėčiau kreiptis į buvusius daugiataučio kolektyvo narius, kuriuos buvau subūrusi per daugelį metų, ir su kuriais kartu kūrėme mokyklą. Nuolat galvoju apie Jus, apie Jūsų sėkmes ir sunkumus, apie mokinius, kurie dar mokosi, ir kurie jau baigė mokyklą. Man rūpi visų Jūsų gyvenimas ir Jūsų likimas. Nebijokite pertvarkos, nes buvusi mokykla jau išaugo iš savo „marškinėlių“ ir atėjo jai laikas subręsti...

Aš linkiu Jums visiems išlikti darniems, nuoširdiems, išmintingiems. Linkiu stiprios sveikatos ir geriausios kloties ugdant Visagino jaunimą ir skleidžiant kultūros ir meno šviesą!

Visagino miesto Garbės pilietė Česlava Pimpienė

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite