Angle down Atgal

Biržuose paminėtas 1941 metų tremčių 80-metis

2021 m. birželio 13 d. Biržų geležinkelio stotyje, iš kur 1941 metais pajudėjo pirmieji vagonai tremtin, susirinko žmonės, patys patyrę tremties siaubą, jų vaikai, vaikaičiai, jaunieji šauliai ir kiti, neabejingi skaudiems praeities įvykiams.

Jaunieji šauliai vardino su trėmimais susijusius faktus ir skaičius: iš viso per sovietų valdžios trėmimus buvo deportuota mažiausiai 130 000 Lietuvos gyventojų, 70 procentų iš jų - moterys ir vaikai. Apie trečdalis visų ištremtųjų - į Lietuvą NIEKADA NEBESUGRĮŽO...

Už niekada nebesugrįžusius melstis kartu pakvietė Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Jonas Morkvėnas ir Biržų evangelikų reformatų bažnyčios klebonas Rimas Mikalauskas. Skambėjo tremtinių choro, vadovaujamo Laimos Aukštuolienės, Jaunimo grupės „Impresio“, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorinio dainavimo vyresniųjų klasių merginų grupės (mok. V. Morkūnienė ir I. Morkūnaitė), Biržų „Saulės“ gimnazijos vaikinų ansamblio (mok. D. Kazakevičienė) atliekamos dainos. Nuolat skambėjo bėgiais dundančio traukinio motyvas.

Minėjime kalbėjo Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas, LR Seimo narys Valdemaras Valkiūnas, įtaigų žodį tarė Lietuvos Politinių Kalinių, Tremtinių Sąjunga Biržų Filialas vadovė Danguolė Žiūkienė. Sibiro vaikų vardu kalbėjo Irutė Varzienė, tremtinių anūkų – Giedrė Aukštuolytė (skaitė savo močiutės tremtinės Erenos Aukštuolienės eilėraštį). Buvo kalbama ne tik apie tremtį, prisimintos ir kitos sovietinio režimo aukos, taip pat kalbėta apie šiandien nerimą keliančius reiškinius. Visu renginio dalyvius vienijo ir jungė kartu atliekamos dainos.
Per pirmąją (1940–1941 m.) okupaciją iš Lietuvos buvo ištremta, įkalinta arba sušaudyta apie 35 000 žmonių. Mūsų mažai šaliai tai tiesiog milžiniški skaičiai.

Birželio 14 dieną savivaldybės vadovai meras Vytas Jareckas, mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė ir administracijos direktorė Irutė Varzienė lankėsi bendruomeninių organizuotuose renginiuose, skirtuose Gedulo ir vilties dienai paminėti.

Gaižiūnų kaimo bendruomenė šią dieną minėjo itin iškilmingai. Renginys prasidėjo himno giedojimu. Bendruomenės pirmininko Adolfo Jasinevičiaus iniciatyva, jam padovanojus ąžuolą, ir kitų aktyvių  bendruomenės narių prisidėjimu, - buvo pastatytas ir Vabalninko parapijos klebono kunigo Jono Tamošiūno aukojamų šventų mišių metu pašventintas kryžius. Renginyje dalyvavo gausus Gaižiūnų bendruomenės narių būrys, išeiviai iš gretimų kaimų, dabar gyvenantys Biržuose, Politinių kalinių ir tremtinių choras, Vabalninko folkloro ansamblis „Saulala“, mažieji Gaižiūnų  bendruomenės choristai.

Tos pačios dienos popietę, kaip ir kiekvienais metais, Gedulo ir vilties dieną minėjo Užušilių kaimo bendruomenė. Renginį pradėjo ir tremtinių dainas atliko Laimutė ir Artūras Aukštuoliai kartu su tremtinių choro dalyviais. Stepono Giedriko-Giriečio buvusi žmona Liucija (gyvena Užušiliuose) padeklamavo eilėraštį apie tuos siaubingus laikus, o Rita Jakubėnienė (gyvena Užušiliuose) skaitė jautrų artimųjų laišką iš tremties. Renginyje taip pat pasisakė Savivaldybės meras Vytas Jareckas, mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė, Administracijos direktorė Irutė Varzienė bei Vyresnysis leitenantas, Šaulių kuopos narys, Vidmantas Kuprevičius.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite