Angle down Atgal

Bibliotekoje – knygos apie diplomatą Vladą (Ladą) Natkevičių pristatymas

2019 m. spalio 9 d. (trečiadienį) 14 val. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Mažojoje salėje (II aukštas) įvyks JOANOS VIGOS ČIPLYTĖS dokumentinės monografijos, skirtos VLADO (LADO) NATKEVIČIUS 125-osioms gimimo metinėms pažymėti, pristatymo renginys.

Apie knygą
Tai pirmoji tokio turinio knyga apie dr. Vlado Natkevičiaus gyvenimą, diplomatinį darbą ir visuomeninę veiklą, kūrybą. Remiantis gausia archyvine medžiaga bei spauda, knyga sudaryta iš dviejų dalių.

Pirmojoje dalyje – biografija, antrojoje – autoriaus knygos, straipsniai, politiniai pranešimai ir kt. Dominuoja šios pagrindinės temos – Savanorių raitelių šimtinės, „Geležinis Vilkas“ steigimas, Paryžiaus universitete apgintos disertacijos analizė Lenkijos okupuoto Vilniaus klausimas, Suvalkų sutarties sulaužymas bei diplomato pareigos Lietuvos pasiuntinyje Paryžiuje ir nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro pareigos Maskvoje, sunkiausiais 1939 – 1940-aisias Lietuvai metais.

Generolas Stasys Raštikis rašo, kad dr. Vladas Natkevičius pasižymėjo kaip „aktingas“ derybininkas su Kremliaus pareigūnais. Darbas vyko sunkiomis ir nenormaliomis sąlygomis. Tai buvo ne diplomatinis, bet žiaurus, vienašališkas nurodymų vykdymo reikalavimas. Lietuvos delegacija, tarp jų ir dr. Vladas Natkevičius vieningai vykdė tai, ką Lietuvos Vyriausybė buvo įsakiusi. Nėra jokio pagrindo dabar kaltinti vieną ar kitą tos delegacijos narį dėl Lietuvos nepriklausomybės praradimo.

Sovietams okupavus Lietuvą, dr. Vladas Natkevičius su šeima pasitraukė į Vakarus. Gyveno Austrijoje. Tačiau netikėtai susirgus, 1945 m. gegužės 25 d. mirė. Jam buvo 52- ji metai. Palaidotas Austrijos Tirolio žemės Šrunso kapinaitėse.

Apie autorę

Panevėžietė istorikė Joana Viga Čiplytė (g. 1947 02 17) 1978 metais baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto magistro studijas. 1987-1988 m – Vilniaus universiteto žurnalistikos kursus. Nuo 1979 m. įvairių Lietuvos dienraščių bendradarbė.

1978 – 2010 m. Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnioji muziejininkė. 1978 – 1990 m. Panevėžio parodų rūmų vedėja. Surengė daugybę lietuvių ir užsienio dailės, fotografijos, istorijos parodų.

1997 m. išleido pirmąją sudarytą knygą „Kazimieras Čiplys-Vijūnas. Vaidinimai tik sodžiui. Biografija. Dokumentai. Laiškai“.

Parašė du poezijos ir miniatiūrų rinkinius, monografijas apie Lietuvos diplomatus, studijas apie tautines mažumas – karaimus, sentikius ir žydus ir kt.

2000 metais Panevėžio miesto savivaldybė už istorinio turinio knygas įteikė sidabro ženklą „Labiausiai nusipelniusiai panevėžietei. 1999“.

2013–2014 m. parengė meninės fotografijos parodas: „Amerikos indėnų šokių festivalis. JAV, Kalifornija, 2013 gegužė.“, „Stokholmas. Švedija“, „Akimirkos“.

Parengta remiantis www.viga.lt

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite