Angle down Atgal

Avia­ci­jos bazę už­puolė be­brai

Šiau­liuo­se įsikū­ru­sio­je Ka­ri­nių oro pa­jėgų Avia­ci­jos bazė­je ke­lis kar­tus per me­tus skel­bia­mas med­žioklės se­zo­nas. Ka­riš­kiai nai­ki­na į bazę užk­lys­tan­čius ir ne­ma­lo­numų pri­da­ran­čius be­brus. Gam­ti­nin­kas Vy­tau­tas Uo­sis sa­ko, kad būtų ga­li­ma paieš­ko­ti hu­ma­niš­kes­nio būdo su­si­tvar­ky­ti su šiais gyvū­nais.

Kaip teigė Aviacijos bazės atstovė, bebrai čia naikinami du–tris kartus per metus. Vienu kartu sumedžiojama iki penkių bebrų. Šią užduotį vykdo ne medžiotojai, o patys kariškiai, turintys medžiotojo bilietą. Privalu gauti ir Aplinkos apsaugos departamento leidimą, mat medžioklė vyksta ne me-džioklinėje zonoje.

Bebrai, anot atstovės, įsikūrę aplink bazę esančiuose miškuose, tačiau užklysta ir į pačią bazę. „Ką blogo jie daro? Kemša lietaus nuotekas, kyla vanduo, užliejami pakilimo takai“, – aiškina atstovė.

Neramumų taip pat kelia paukščiai, galintys sutrukdyti naikintuvų ir kitų orlaivių skrydžiams, todėl bazėje reguliariai lankosi ir sakalininkas.

„Man be­brai la­bai gražūs“, – sa­ko V. Uo­sis. O štai ka­riš­kiams šių gyvūnų kai­my­nystė ke­lia pro­blemų. (Audronio Rutkausko nuotr.)
„Man be­brai la­bai gražūs“, – sa­ko V. Uo­sis. O štai ka­riš­kiams šių gyvūnų kai­my­nystė ke­lia pro­blemų. (Audronio Rutkausko nuotr.)

Gamtininkas Vytautas Uosis teigia, kad kadaise bebrai per plauką nebuvo įrašyti į Raudonąją knygą. Vis tik dabar Lietuva šių gyvūnų gausa skųstis negali. Skundų atsiranda nebent dėl bebrų statomų užtvankų ir patvenkiamų teritorijų.

„Miškininkai bebrus keikia susiriesdami. Kai pas mane prūde jų buvo, aš irgi keikiau. Bet prūdas yra prūdas, o čia juk karinis objektas – gali pridaryti bėdos“, – sako gamtininkas.

Paklaustas, ar yra kitų būdų atsikratyti bebrų, V. Uosis pateikia Australijos pavyzdį. „Australai turi karinių ekologų, kurie rūpinasi, kad gyvūnai karinėje sistemoje nežūtų. Juos sugauna, išveža. Ir čia būtų galima sugavus išvežti už kelių dešimčių kilometrų, paleisti į paupius. Bet, matyt, mums dar toli iki australų“, – apgailestauja gamtininkas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite