Angle down Atgal

Atsisakė perkelti iš kalėjimo į pataisos namus

Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai netenkino Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos prašymo perkelti nuteistąjį K. M. tolimesniam laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės atlikimui iš kalėjimo režimo į pataisos namus, kadangi šiuo metu nenustatyta, kad nuteistasis yra tiek pasikeitęs, jog būtų tikslinga sušvelninti atliekamos bausmės režimo sąlygas.

„Nuteistasis atitinka formalųjį perkėlimo iš kalėjimo į pataisos namus pagrindą, nes yra atlikęs daugiau nei dešimt metų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės. Vis dėlto, sprendžiant klausimą dėl laisvės atėmimo bausmės sąlygų švelninimo nuteistajam, privaloma atsižvelgti ne tik į formalias sąlygas, bet ir į nuteistojo asmenybę, jo padarytų nusikalstamų veikų pobūdį bei pavojingumą, paties nuteistojo požiūrį į jo padarytas nusikalstamas veikas, jo elgesį bausmės atlikimo kalėjime metu, į tai, ar pakeitus bausmės atlikimo sąlygas, bus pasiekti nuteistajam paskirtos bausmės tikslai.“ – rašoma teismo nutartyje.

Primename, kad K. M. Vilniaus apygardos teismo 2011 metais nuteistas laisvės atėmimo bausme iki gyvos galvos už tai, kad 1991 m. kartu dar su kitais dviem asmenimis, būdamas TSRS Vidaus reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės Rygos Ypatingos paskirties milicijos milicininku, vykdydamas to paties būrio vado nurodymą ir turėdamas tikslą kartu su kitais dviem asmenimis nužudyti Medininkų muitinės poste dirbančius pareigūnus, nuvyko į Medininkų muitinės pasienio posto teritoriją, sulaikė ir tyčia šovė ne mažiau 16 šūvių į Medininkų muitinės poste dirbusių – A. M., S. O., R. R., A. K., J. J., A. J., M. B., T. Š. galvas ir kitas kūno vietas. Taip tyčia nužudė septynis Medininkų pasienio posto pareigūnus ir pasikėsino nužudyti T. Š. Nagrinėjant bylą teisme nuteistasis K. M. savo kaltės nepripažino.

Kalėjimo administracijos nuteistasis K. M. apibūdinimas kaip mandagus, neprovokuojantis konfliktinių situacijų, palaikantis normalius tarpusavio santykius su kitais nuteistaisiais, neturintis autoriteto tarp kitų nuteistųjų. Jo elgesys atliekant laisvės atėmimo bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime vertinamas gerai. Teismas pažymėjo, kad nuteistasis pokyčiams nemotyvuotas, bet kokia intervencija, skirta spręsti kriminalines, psichologines, socialines problemas, jam nėra priimtina. Nors teismui pateiktoje medžiagoje nurodyta, kad nuteistasis vieną kartą skatintas, tačiau byloje taip pat yra duomenų, kad bausmės atlikimo metu jis buvo tris kartus baustas drausmine tvarka.

Duomenys apie pataisos įstaigos vidaus taisyklių nepaisymą ir uždraustų daiktų laikymą leidžia spręsti apie nuteistojo polinkį nesilaikyti teisės aktų reikalavimų netgi laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu. Teismas teigiamai įvertino tai, jog nuteistasis dalyvauja įvairiuose organizuojamuose pozityvaus užimtumo renginiuose, kūrybinių darbų konkursuose, palaiko socialinius ryšius su artimaisiais, tačiau paskirtą bausmę atlikti tinkamai yra kiekvieno nuteistojo pareiga, todėl teigiamai nuteistąjį charakterizuojančios aplinkybės nėra absoliutus pagrindas spręsti, jog savo elgesiu jis įrodė, kad toliau bausmę gali atlikti pataisos namuose.

Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad K. M. laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę atlieka už tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis, itin žiaurią nusikalstamą veiką, sukėlusią sunkias ir negrįžtamas pasekmes, padarymą. Nuteistasis padarė labai sunkų nusikaltimą, kuriuo sukėlė ne tik ypatingą žalą visuomenei, bet ir negrįžtamus padarinius. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui.
Rasa Baranauskaitė

Kauno apylinkės teismo raštinės skyriaus

Kaišiadorių rūmų raštinės biuro vedėja

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite