Angle down Atgal

2021-ie­ji – šven­to­jo Jokū­bo me­tai

Svar­bi ži­nia ka­ta­li­kams vi­sa­me pa­sau­ly­je: pra­si­dėjo šv. Jokū­bo, 2021-ie­ji, me­tai. „To­kie me­tai nu­tin­ka tik ke­letą kartų per šimt­metį, ta­da, kai lie­pos 25-oji, šv. Jokū­bo die­na, su­tam­pa su sek­ma­die­niu“, – sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je in­for­ma­vo Sei­mo narė, Šv. Jokū­bo ke­lio Lie­tu­vo­je ini­cia­torė ir globė­ja dr. Lai­ma Liu­ci­ja And­ri­kienė.

Paprastai tokiais metais piligrimai iš viso pasaulio užplūsta Santiago de Kompostelos miestą Ispanijoje – Galicijos autonominio regiono sostinę – ypač prieš liepos 1 d., kad išmelstų trokštamų malonių iš šv. Jokūbo, kuris palaidotas šiame mieste, o jo kapo vietoje pastatyta Santiago de Kompostelos katedra – piligrimų kelio tikslas.

Apaštalas Jokūbas kartu su savo broliais Jonu ir Petru buvo artimiausi Jėzaus mokiniai. Manoma, kad po Kristaus nukryžiavimo jis skelbęs Evangeliją Iberijos pusiasalyje. Po mirties, kad apaštalo palaikų neišniekintų krikščionybės priešai, jie buvo paslėpti. Po kelių amžių, pasklidus žiniai apie piemens atrastą šv. Jokūbo kapą, prie palaikų ėmė plūsti minios piligrimų.

Per Lietuvą, kaip ir per kitas Europos valstybes, jau nuo 2013 m. driekiasi Šv. Jokūbo kelias, turintis keturias atšakas, pažymėtas specialiais to kelio ženklais: Žemaitijos / Karaliaučiaus, Šiaulių, Kauno ir Vilniaus. Šv. Jokūbo keliai Lietuvoje tarptautiniu lygiu buvo sertifikuoti 2016 m. Veikia Šv. Jokūbo kelio draugų ir Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos, vienijančios krikščionis piligrimus.

Renginių, skirtų šv. Jokūbo metams, numatoma ir Lietuvoje: Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė, tarptautinis šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalis ir kt. Informacija pateikiama feisbuko paskyroje „Šv. Jokūbo kelio šviesa“.

Sandra Tamašauskienė,
Šv. Jokūbo kelio draugų ir Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijų narė

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite