Angle down Atgal

18 vai­kų au­gi­nan­ti glo­bos am­ba­sa­do­rė: „Ne­rei­kia tu­rė­ti lū­kes­čių“

Svars­ty­da­mi apie glo­bą, žmo­nės pir­miau­sia su­si­mąs­to: „Juk tie vai­kai yra svetimi…“ Ties šia min­ti­mi kai ku­rių svars­ty­mai bei pa­si­ry­ži­mas ir pa­si­bai­gia. Bet glo­bos am­ba­sa­do­rė Eg­lė Vait­ke­vi­čie­nė, tu­rin­ti bio­lo­gi­nius 3 ir glo­bo­jan­ti net 15 vai­kų, vėl pri­ver­čia pa­gal­vo­ti: „Mū­sų vy­rai ir ge­riau­si drau­gai kaž­ka­da ir­gi bu­vo svetimi…“
 

Šeimos dienos proga globos ambasadorė dalijosi savo jau šešiolika metų trunkančia globos patirtimi. Daugeliui jos kasdienybė atrodytų beprotiška, sunkiai suvaldoma, tačiau Eglė į viską žiūri kur kas paprasčiau. Beje, taip pataria visiems, net ir tiems, kurie augina biologinius vaikus.

„Labai aiškiai suvokiu, kad į viską, kas vyksta namuose, mano reakcija priklauso nuo to, kaip jaučiuosi. Jei pradeda erzinti triukšmas ar išmėtyti batai, suprantu, kad tai yra ne apie aplinką, bet apie mane: man visko per daug, man reikia dėmesio sau, reikia atsitraukti. Taip ir darau. Dedu tą „deguonies kaukę“ pirmiausia sau, kad nepradėčiau urgzti ant vaikų. Reikia būti egoistėmis –
pirmiausia mes, o paskui kiti, kadangi mes laikome tą pasaulį ant savo pečių“, –
įveikti sunkumus padedančia praktika dalijasi globėja.

Moteris sako niekada neturėjusi iliuzijų, lūkesčių, kokie vaikai turėtų būti, kokių jų norėtų, koks jų elgesys būtų priimtinas jai pačiai ar kaip naujas globotinis turėtų jaustis. Tai dar viena priežastis, kodėl globėjos patirtis jai tokia sklandi.

O žinant, kad moteris globoti renkasi vien paauglius, toks požiūris ypač padeda. „Statistika negraži – Lietuvoje tik 4 proc. žmonių sutiktų globoti vyresnį nei 10 metų vaiką, tad mes sąmoningai renkamės tuos „brokuotus“ vaikus, kurie jau iš tikrųjų turi mažai šansų rasti šeimą ir užaugti bendruomeniniuose namuose. Lūkesčių neturėjimas labai padeda, nes kiekvienas vaikas absoliučiai skirtingai reaguoja į situacijas, skirtingai išreiškia savo emocijas, yra skirtingai motyvuotas. Reikia tai suprasti ir aš neturiu tikslo jų pakeisti, ypač paauglių, atėjusių 14–16 m.,
bet noriu, kad jie jaustųsi saugūs tol, kol užaugs, užmegs santykį, kurį turėtų visą gyvenimą“, – pasakoja E. Vaitkevičienė.

Šiuo metu Eglės namuose gyvena 10 globotinių, dar 8 jau suaugę, išėję gyventi savarankiškai. Jiems, beje, norint grįžti pas šeimą, nupirko pusę namo kaimynystėje – kad visi būtų šalia. Globos ambasadorė džiaugiasi, kad suaugusių vaikų grįžimas namo yra puikus įrodymas to, kaip jiems gera buvo šeimoje, o kartu – jos išlaikytas egzaminas.

Norintiesiems globoti vaiką, bet dvejojantiems dėl finansinės padėties nevertėtų bijoti. Globos ambasadorė primena, kad kiekvienas globojamas vaikas, kol yra nepilnametis, gauna valstybės paramą, kurios, protingai naudojant, pakanka: „Realiai mes turime uždirbti tiek, kad išlaikytume save ir biologinius vaikus.“

Eglė juokiasi, kad, bendraujant ir auginant tiek paauglių, tenka spręsti daug įvairių situacijų, todėl vaikai ją vadina krizių valdymo centru. Globėja sako, jog žinios ir patirtis atėjo su kiekvienu nauju žmogumi: „Visa tai, ką turiu, yra gyvenimo universitetai ir nuolatinės patirtys, nes kiekvienas žmogus mano gyvenime kažko davė, kažko išmokė ir dėl to jaučiuosi labai išmintinga.“

Išsklaidyti abejones dėl svetimo vaiko šeimoje, anot globėjos, galima labai lengvai. „Mes visos gyvename su svetimais vyrais, mūsų geriausi draugai kažkada buvo visiškai svetimi žmonės. Tas savas / svetimas yra tik santykio klausimas, o santykis yra mezgamas, jis nenukrenta iš dangaus“, – padrąsina globos ambasadorė.

Straipsnis parengtas įgyvendinant projektą „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“, RiskChildren, LLI-491. Visas projekto biudžetas – 661,1 tūkst. Eur, iš jų bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 561,9 tūkst. Eur.
Straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už turinį atsako Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi ES nuomonę.

No­ri­te su­ži­no­ti dau­giau apie glo­bą? Skam­bin­ki­te ne­mo­ka­ma li­ni­ja tel. 8 800 00 207, ra­šy­ki­te el. p. klausk@viskasapiegloba.lt arba kreipkitės į Šiaulių miesto globos centrą (Stoties g. 9C, tel. 8 670 14 505). In­for­ma­ci­ja in­ter­ne­te  www.vis­ka­sa­pieg­lo­ba.lt ar­ba feis­bu­ko pa­sky­ro­je „Vai­kai yra vai­kai. Šiau­liai“.

Reklama
 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite